Šta je Impact Hub?

 

IMPACT HUB POSTOJI U VIŠE OD 42 ZEMLJE SVETA I PREDSTAVLJA INSPIRATIVNO RADNO OKRUŽENJE PO PRINCIPU FLEKSIBILNOG KORIŠĆENJA COWORKING PROSTORA I IZNAJMLJIVANJA SALA ZA KONFERENCIJE I RADIONICE. PORED MULTUFUNKCIONALNOG PROSTORA I DRUŠTVENE MREŽE, IMPACT HUB ČLANOVI TAKOĐE IMAJU PRISTUP RAZLIČITIM PROGRAMIMA KROZ KOJE SE INOVATORI, PREDUZETNICI, "FREE-LANCERI" INFORMIŠU, INSPIRIŠU, POVEZUJU I ŠIRE SVOJ USPEH ŠIROM SVETA.

 
 

Naši programi su rezultat ekosistema resursa i prakse uspešnih. Aktivnosti u Impact Hub-u su zajednički osmišljene radionice sa našim članovima. Postani član, proširi svoju društvenu mrežu kod nas i u svetu i pridruži se programima i resursima Impact Hub globalne zajednice.

Impact Hub je inspirativno radno okruženje i fleksibilnost korišćenja prostora su preduslov modernog poslovanja. U Velikoj dvorani nekadašnje Zadružne palate u Makedonskoj ulici br. 21, Impact Hub Beograd je prostor za coworking, konferencije i radionice, podršku i konsalting.

Postani deo globalne zajednice od preko 15,000 članova, pojedinaca i timova u više od 82 grada sveta. Naši članovi utiču na podsticanje pozitivnih društveno-ekonomskih promena. Pridruži se preduzetnicima, dizajnerima, kreativnim ljudima, upoznaj filantrope, investitore, mentore.

hours of events

  930+

časova događaja

events hosted

  200+

događaja organizovano

empowering conferences 2

   60+

broj članova

attendants 2

10000+

 posetilo neki događaj

Budi deo globalne i lokalne mreže preduzetnika