5 pitanja i odgovora o elektronskom poslovanju – Confida Srbija
22 фебруара 2018 - Impact Hub

DOO ili preduzetnik želi da prodaje softver ili uslugu u inostranstvu i na domaćem tržištu preko Interneta, firmama i fizičkim licima. Da li može da se plaća karticama ili preko PayPal-a?

Ognjen, Confida:

Plaćanje ili naplaćivanje putem usluga PayPal-a može da se obavlja ako je jedno lice rezident Republike Srbije a drugo lice nerezident Republike Srbije. To znači da – ako imamo DOO ili paušalca koji je rezident Republike Srbije i prodaje određeno dobro ili uslugu, nerezidentu Republike Srbije, plaćanje, odnosno naplaćivanje može da se vrši uz usluge PayPal-a. U suprotnom, da je i drugo lice rezident Srbije, takav vid plaćanja nije dozvoljen.

 

Da li mogu da se prodaju software i usluge kao fizičko lice iz Srbije, fizičkim licima iz inostranstva? I kako može da se naplati? Da li može preko PayPal-a? Da li mora da se plati porez?

Ognjen, Confida:

Naravno, trgovina između fizičkih lica je dozvoljena, da li je on/a rezident ili nerezident, trgovina je sama dozvoljena. Što se tiče samog plaćanja, odnosno naplaćivanja, važe ista pravila kao i u pitanju broj 1. U ovom slučaju, pošto pričamo o prodaji softvera, odnosno prodaji usluga, postoje takozvani predmetni prihodi i mora se obračunati porez na njih. U slučaju prodaje softvera, obračunava se porez u iznosu 20% uz normirane troškove 34% koji se obračunava kao porez na prihod od autorskih prava. U slučaju prodaje usluga, imamo ponovo obračun od 20%, uz normirane troškove od 20%. Naravno, uz sve to, vrši se i obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Izvoz robe u inostranstvo fizičkim licima. Da li fizička lica iz inostranstva mogu da plate preko PayPal-a firmi u Srbiji?

Ognjen, Confida:

Ako su fizička lica nerezidenti Republike Srbije plaćanje, odnosno naplaćivanje putem PayPal-a je dozvoljeno.

 

Da li ima razlika u naplati ako se prodaje roba ili usluge?

Ognjen, Confida:

Ne postoje nikakve razlike.

 

Šta je sve potrebno da bismo primali uplate karticama ili uplate PayPal-om?

Ognjen, Confida:

PayPal je elektronska aplikacija, tako da, prvenstveno, potrebno je napraviti nalog na ovoj platformi. Potrebno je posedovati platnu karticu iz kompanije Visa ili Master i unose se osnovni podaci bitni za funkcionisanje cele platforme. U trenutku unosa podataka, zadužuje se račun platne kartice za određeni iznos. Taj iznos predstavlja depozitni garant koji će biti vremenom vraćen tako da ćemo imati u isto vreme i zaduženje i nakon određenog datuma odobrednje datog računa. Takođe, uvidom u izvod računa platne kartice može se uvideti jedan četvorocifreni broj. Taj četvorocifreni broj je bitan. To je kod koji će služiti za ulazak na aplikaciju PayPal-a. Što se tiče samih tarifa za korišćenje PayPal-a, one variraju od države do države.