Loading Događaji
Standard cover

Događaji

Standardizacijom do razvoja biznisa

Šta zapravo standardizacija predstavlja i koji su njeni benefiti u organizaciji? Zbog čega je ona kao takva važna? Kako treba da je koristimo? Zašto je ona uslov da bismo radili na određenim tržištima?

Na pomen standarda većina ljudi pomisli na nešto striktno, unificirano i nekreativno, a usko povezano sa propisima i normama. U startap okruženju se svaki nagoveštaj standardizacije i rada prema nekim unapred utvrđenim dokumentovanim pravilima prihvata sa određenom dozom straha i negodovanja.

Standardizacija ima osnovni cilj pomoć pri rešavanju problema u funkcionisanju procesa rada i osiguravanje da će proizvod ili usluga koji izađu iz procesa biti adekvatnog kvaliteta za krajnjeg korisnika. Pravilnom primenom standarda svode se improvizacija i greške na što niži nivo, štedi se vreme pri realizaciji poslova i osigurava kvalitet. U osnovi je ideja da se ništa ne prepustiti slučaju. Standardizacija je tu da da okvire, pruži smernice i alate.

Back to all Events

Event Organizers

Impact Hub Beograd

Date & Time

April 19 | 4:00 pm to 5:00 pm

Location

Impact Hub Belgrade

SEE IT ON GOOGLE MAPS

Updated on 08 May 2017