Loading Događaji
19466677_1054789257989517_5309507127378645752_o

Događaji

Summerpreneurship

mpact Hub Beograd je razvio partnerstvo sa Spring Aktivatorom iz Kanade kako bi kreirao program podrške preduzetničkom putu, i to sve od validacije ideje preko validacije proizvoda do zauzimanja većeg tržišnog udela. Summerpreneurship kurs Impact Hub Beograda je kurs osmišljen da ideju u ranoj fazi osposobi do nivoa rastućeg biznisa uz pomoć Impact Hub-ovog i SpringU tima međunardonih i lokalnih mentora.

Sam kurs je baziran na Lean i Culture kanvasu koristeći metodologiju “obrnute učionice” gde se polazi od individualne potrebe. Vođen od strane iskusnih preduzetnika sam kurikulum kursa obuhvata sledeće:

Postavljanje cilja i Definisanje problema
Biznis model kanvas
Lean metodologije (MVP, Testiranje, Pivotiranje)
Istraživanje odlika kupca
Startap prodaja i pričanje priče
Lean Marketing
Uspostavljanje operacija i plana pokretanja
Finansiske alate i prognoze

Više o samom programu saznajte na:
http://launchpad.rs/kick/

ili nam se javite bilo kad 😀

Back to all Events

Event Organizers

Impact Hub Beograd

Date & Time

10 July 2017 to 15 July 2017 | 5:00 am to 7:00 pm

Location

Impact Hub Belgrade

SEE IT ON GOOGLE MAPS

Updated on 28 June 2017