Kako da upravljaš finansijama i zašto je važno da napraviš finansijski plan?
14 јануара 2018 - Impact Hub

Kako da upravljaš finansijama i zašto je važno da napraviš finansijski plan?

 

Upravljanje finansijama – pojam i značenje

Upravljanje ličnim finansijama podrazumeva kako pojedinac, u najširem smislu, upravlja novcem, kako zarađuje, troši, štedi i investira novac, ali obuhvata i rukovanje finansijskim proizvodima (krediti, kreditne kartice, pozajmice, osiguranje, privatna penzija, investicije itd.)
Cilj svakog upravljanja ličnim finansijama jeste postići da prihodi (plata – zarada, honorar i druga primanja) budu veći od rashoda (troškova, izdataka), a da “višak” – „ostatak“, možemo iskoristiti da ostvarimo neke svoje želje i ciljeve.

 

Kako u svom okruženju imam puno preduzetnica/ka, često dobijam pitanje, a kako upravljati finansijama firme?

Odgovor je veoma prost – na sličan način kao i ličnim finansijama, jer osnove upravljanja ličnim finansijama se ne razlikuju od finansija firme.

Mnogi ne vode tačnu evidenciju o svojim prihodima i rashodima (troškovima) ni kada je reč o ličnim finansijama, niti o finansijama firme, zato često finansije i deluju nedokučive i kao da ih nije moguće poboljšati.

Često čujem da su ljudi već sve uradili da bi poboljšali finansije, pri čemu ne vode nikakvu evidenciju po mesecima, iznosima, obimu prodaje, prihodima, rashodima. Kažu: sve zavisi, nije moguće tačno utvrditi. Ponekad čak i cenu proizvodnje nekog proizvoda ne mogu da utvrde.

Već samo evidentiranje transakcija može da pozitivno utiče na naše finansije, jer ćemo tačno  sagledati gde i koliko trošimo, ujedno ćemo uvideti mesta za poboljšanja.

 

Praćenje prihoda i rashoda (troškova)

Da bi znala/o na šta i koliko tačno trošiš, i koji su ti prihodi, potrebno je da vodiš evidenciju na šta si trošila/o, i sa druge strane i po kom osnovu si imala/o prihode.

Ukoliko imaš firmu, najbolje je da vodiš 2 odvojene evidencije: 1 za sebe, 1 za firmu, bez obzira koliko se prihodi/troškovi prepliću.

Evidenciju možeš voditi u excel tabeli, u mobilnim aplikacijama, posebnim aplikacijama (pre svega za firme) ili ručno.

Za vođenje transakcija nije potrebno nikakvo posebno predznanje, i najbolje je da već danas kreneš da vodiš svoje transakcije.

Kada se odlučiš da vodiš prihode i rashode, najbitnije je da što detaljnije razradiš svoje kategorije prihoda i rashoda, jer ćeš upravo tu pronaći kategoriju gde ti najviše „beži“ novac.

Primer ličnih prihoda: zarada, pokloni, pomoć, prihod od nekretnina, kamata itd.

Primer poslovnih prihoda: prihod od prodaj proizvoda, vršenje usluga, konsultacija, prihod od sponzorstva, donacija i sl.

Primer ličnih rashoda: zakup stana, režijski troškovi, ishrana, izlasci i restorani, gorivo, lična nega, kućne potrepštine, kupovina odeće i obuće, rate kredita, itd.

Primer poslovnih rashoda: zakup, režijski troškovi, zarada zaposlenih, proizvodnja, distribucija, marketing, knjigovodstvo; periodični: nabavka opreme, istraživanje&razvoj itd.

Tabele, aplikacije za voenje finansija možeš da pronađeš na internetu pod nazivom „money management“.

Ukoliko želiš da koristiš excel tabelu, nakon prijave na moju mailing listu besplatno dobijaš tabelu (+uputstvo uz tabelu) za vođenje ličnih finansija i planiranje ciljeva.

Ovde možeš da se prijaviš na listu: http://eepurl.com/c9lWqT

Freelancerkama/ima, preduzetnicama/ima, generalno osobama koje nemaju fiksna mesečna primanja ovakva evidencija posebno može da pomogne da nakon par meseci uvide koji je prosek prihoda/rashoda koji imaju.

 

 

Postavljanje ciljeva

Postavljanje ciljeva i kreiranje finansijskog plana je međusobno povezano. Finansijske planove pravimo da bismo ostvarili određene ciljeve.

Pre kreiranja finansijskog plana je bitno je da postaviš ciljeve koje želiš da ostvariš, jer su ti ciljevi pokretačka snaga iza toga zašto upravljaš finansijama, štediš, investiraš… Ciljevi treba da budu bazirani na tvojim interesovanjima i vrednostima i treba da budu određeni, merljivi i dostižni.

Primer ličnih ciljeva: kupovina novog telefona, zlatna rezerva, letovanje, 1 godina bez rada ☺, kupovina auta/stana ili prikupljanje za učešće za lizing/stambeni kredit…

Primer poslovnih ciljeva: isplata zarade sebi u iznosu od XY dinara ☺, nabavka novog laptopa, kupovina opreme / nameštaja za kancelariju, širenje biznisa na nova tržišta, novoj lokaciji…

Kada si postavila/o ciljeve, izrazila/o ih u novcu, i izračunala/o koliko mesečno treba da odvojiš sa strane da bi ih ostvarila/o u predviđenom roku – tada pristupaš kreiranju finansijskog plana.

 

 

Kako da kreiraš finansijski plan?

Finansijskim planom ili budžetom određuješ koliko i na šta ćeš da trošiš određenog meseca ili u određenom razdoblju da bi postigla/o određeni mesečni ostatak-višak i kako bi ostvarila/o ciljeve. Ja sam pristalica mesečnog budžeta i s obzirom da većina osoba mesečno prima zaradu i ostala primanja, mislim da je tako i najlakše praviti plan.

Na osnovu prihoda i troškova iz prethodnih perioda praviš finanijski plan u kojem određuješ za koju kategoriju koliko ćeš maksimalno potroštiti a kod kategorjije prihoda koliko ćeš zaraditi. Kod kategorije troškova treba da smanjiš troškove u odnosu na dosadašnji period da bi uvećala/o svoj mesečni ostatak. Kasnije možeš da uključiš u plan i povećanje prihoda.

Nakon postavljanja finansijskog plana – budžeta jako je važno da nastaviš da što detaljnije vodiš prihode i rashode i da na kraju meseca proveriš da li si u planiranim okvirima.

Ukoliko je potrebno, menjaj svoj finansijski plan.

 

Bitni koraci u upravljanju finansijama:

  1. Kreni da vodiš transakcije po iznosu i kategorijama (u excelu, mobilnoj app, ručno)
  2. Postavi ciljeve
  3. Odredi koliko želiš da ti bude mesečni ostatak (koliko želiš da uštediš)
  4. Postavi budžet – kreiraj finansijski plan
  5. Nastavi da vodiš transakcije i prati da li si u okviru budžeta
  6. Menjaj bilo šta od gore navedenog prema potrebi

 

 

Karolina Herbut je poslovna konsultantkinja i finansijska savetnica, predsednica Centra za finansijsku edukaciju i osnaživanje.

Drži otvorene i in-house radionice, predavanja, meetupove vezano za finansije.

Kao zastupnik i posrednik finansijskih institucija posređuje u kreditnim poslovima, osiguranju i informisanju o članstvu u dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Ukoliko želiš da „dublje“ poradiš na svojim finansijama, može da ti bude korisna njena RADIONICA O UPRAVLJANJU FINANSIJAMA:

http://www.herbutkarolina.com/radionica-upravljanje-licnim-kucnim-budzetom-iliti-kako-postici-finansijsku-slobodu/

Ili poseti njen MONEY MEETUP da proširiš znanje iz raznih oblasti iz finansija:

http://www.herbutkarolina.com/money-meetup/

www.herbutkarolina.com

Zaprati Karolinu na Facebook-u:

https://www.facebook.com/herbutkarolina