Kako unaprediti svoje liderstvo, ličnu mrežu kontakata i bolje upravljati vremenom?
5 априла 2018 - belgrade

5Pitali smo našu dragu Anu Lazarević iz Fear & Fail nekoliko pitanja na temu liderstva, lične mreže kontakata i upravljanja svojim vremenom! Uživaj 🙂

Autor: Ana LazarevićFear & Fail International

  1. Kako da znam da li sam dobar lider?

U poslednje vreme čitam knjigu Lideri jedu poslednji koju je napisao Sajmon Sinek i mnogo toga sam iz nje naučila. Već se u naslovu može naslutiti značenje reči lider.

Ljudi se povezuju i žele da provode vreme sa onima koji su im slični i sa onima na koje se ugledaju.

Smatram da lider mora biti i jedno i drugo. Štaviše, lider bi trebalo da ima sličnu ili čak istu viziju kao i mi i da je spreman da sa nama uvek ode korak dalje, postigne više inspiriše svoj tim da slede njegov primer. Ako želite biti lider, morate komunicirati na jasan i dosledan način.

Međutim, komunikacija može biti i neverbalna, stoga je potrebno da kao lider usaglasite svoja dela sa onim što propagirate. Lideri istovremeno misle na unapređenje svoje vizije, ali i na one koji stoje odmah iza njih.

Dobar lider je osoba koja jasno, dosledno i nesebično artikuliše svoju viziju i koja se sa svojim sledbenicima kreće ka ostvarenju zajedničke misije.

  1. Kako da iskoristim svoju ličnu mrežu?

Recipročnost. Iskreno verujem da ako neko podeli svoje znanje, iskustvo i mudrost sa drugima, svi možemo učiti, rasti i imati koristi od toga.

Zajednica u kojoj smo odabrali da budemo, u privatnom ili profesionalnom životu, veoma je važna komponenta našeg uspeha. Ne samo što možemo da doprinesemo, možemo i dosta toga da dobijemo ako se postavimo u konstruktivno okruženje u kojem većina ljudi teži da bude uticajna.

Nikad se nisam stidela da ponudim svoju pomoć, vreme i veštine onima koji to znaju da cene. Sistem recipročnosti je uvek radio u moju korist.  

  1. Kako da prevaziđem prosek i bolje upravljam samim sobom i svojim vremenom?

U proteklih 10 godina sam se obučila da budem efikasna i produktivna u onome što radim. Ono što mi je išlo u prilog je da uvek planiram unapred i da sve što radim ima svrhu.

Osim toga, uvek sam tražila načine da kombinujem ono što je dobro i korisno, ali da se ne fokusiram na više zadataka u isto vreme.

Verujem da ako želimo nešto da postignemo, moramo svoju pažnju preusmeriti na taj cilj. Sada kad god odlučim da prisustvujem događaju, podržim neku inicijativu, sklopim saradnju sa nekim, prvo se uverim da je to u skladu sa mojim uverenjima, principima i ciljevima u datom trenutku.

Svakog dana postavljam svoje prioritete i kada znam šta je najvažnija stvar, uklopim sve ostalo oko toga. Shvatila sam da je to najefikasniji i najzabavniji način da upravljam svojim vremenom.

Ne samo da cenim svaki dan mnogo više, mnogo sam zahvalnija, i sve moje aktivnosti teku bez napora i stresa.