NAŠ PAKET USLUGA JE FLEKSIBILAN I ODGOVARA RAZLIČITIM POTREBAMA PREDUZETNIKA, STARTAPA, FRILENSERA...

 

  
 
Pristup Impact Hub događajima
Hosting u prostoru i zajednici
Impact Hub Globalni Pasoš
Coworking / mesečni br. sati
Sale za sastanke / mesečni br. sati
Popust na dodatne usluge
Biznis konsalting po meri
Program akceleracije
Štampanje (crno-belo / u boji)
Lični ormarić za ostavu
Cena (cifra + PDV)
Pristup Impact Hub događajima : X
Hosting u prostoru i zajednici : X
 
Coworking / mesečni br. sati : /
Sale za sastanke / mesečni br. sati : /
Popust na dodatne usluge : /
Biznis konsalting po meri : /
Program akceleracije : X
Štampanje (crno-belo / u boji) : /
Lični ormarić za ostavu : /
Cena (cifra + PDV): 15€ + PDV
Pristup Impact Hub događajima : X
Hosting u prostoru i zajednici : X
Impact Hub Globalni Pasoš : X
Coworking / mesečni br. sati : 40
Sale za sastanke / mesečni br. sati : 8
Popust na dodatne usluge : /
Biznis konsalting po meri : X
Program akceleracije : X
Štampanje (crno-belo / u boji) : 25/0
Lični ormarić za ostavu : 15€ + PDV
Cena (cifra + PDV): 65€ + PDV
Pristup Impact Hub događajima : X
Hosting u prostoru i zajednici : X
Impact Hub Globalni Pasoš : X
Coworking / mesečni br. sati : 100
Sale za sastanke / mesečni br. sati : 20
Popust na dodatne usluge : 15%
Biznis konsalting po meri : X
Program akceleracije : X
Štampanje (crno-belo / u boji) : 50/5
Lični ormarić za ostavu : uključen
Cena (cifra + PDV): 130€ + PDV
Pristup Impact Hub događajima : X
Hosting u prostoru i zajednici : X
Impact Hub Globalni Pasoš : X
Coworking / mesečni br. sati : neograničeno
Sale za sastanke / mesečni br. sati : 40
Popust na dodatne usluge : 25%
Biznis konsalting po meri : X
Program akceleracije : X
Štampanje (crno-belo / u boji) : 100/10
Lični ormarić za ostavu : uključen
Cena (cifra + PDV): 180€ + PDV

PAKETI ZA TIMOVE 

Za timove od 2 ili više osoba specijalno smo prilagodili pakete usluga koji vam omogućavaju pristup zajedničkom radnom stolu, korišćenju sale za sastanke, i program akceleracije biznisa. Garantujemo zajedničko korišćenje radnog stola za tim do 4 osobe, po principu slobodnog odabira vašeg radnog mesta. U zavisnosti od potrebe, nudimo 3 paketa:

 

  
 
Pristup Impact Hub dešavanjima
Hosting u prostoru i zajednici
Coworking / mesečni br. sati
Broj ljudi u timu
Sale za sastanke / mesečni br. sati
Biznis konsalting po meri
Popust na dodatne usluge
Lični ormarić za ostavu
Štampanje (crno-belo/u boji)
Cena (cifra + PDV)
Pristup Impact Hub dešavanjima : X
Hosting u prostoru i zajednici : X
Coworking / mesečni br. sati : 60h pp
Broj ljudi u timu : 2-4
Sale za sastanke / mesečni br. sati : 20
Biznis konsalting po meri : X
Popust na dodatne usluge : 15%
Lični ormarić za ostavu : uključen
Štampanje (crno-belo/u boji) : 25/0
Cena (cifra + PDV): 165€ + PDV
Pristup Impact Hub dešavanjima : X
Hosting u prostoru i zajednici : X
Coworking / mesečni br. sati : neograničeno
Broj ljudi u timu : 2-4
Sale za sastanke / mesečni br. sati : 40
Biznis konsalting po meri : X
Popust na dodatne usluge : 25%
Lični ormarić za ostavu : uključen
Štampanje (crno-belo/u boji) : 50/5
Cena (cifra + PDV): 295€ + PDV
Pristup Impact Hub dešavanjima : X
Hosting u prostoru i zajednici : X
Coworking / mesečni br. sati : neograničeno
Broj ljudi u timu : 3-6
Sale za sastanke / mesečni br. sati : 60
Biznis konsalting po meri : X
Popust na dodatne usluge : 50%
Lični ormarić za ostavu : uključen
Štampanje (crno-belo/u boji) : 100/10
Cena (cifra + PDV): 385€ + PDV
Impact Hub je otovoren radnim danima za sve članove od 08:00 do 24:00, sa hostingom prostora i zajednice u periodu od 09:00 do 17:00. Svi članovi koji odaberu Impact Hub paket usluga dobijaju personalizovanu karticu za ulaz/izlaz iz prostora i tako prate broj korišćenih sati mesečno. Sale za sastanke mogu da se rezervišu do 3 sata po danu unapred preko onlajn platforme ili kod Hosta u prostoru. Sva članstva se ugovaraju na minimum od avansnom uplatom za Connect članstvo unapred (3 x 15EUR + PDV) i omogućavaju fleksibilno korišćenje odabranog dodatnog mesečnog paketa usluga korišćenja prostora (40 sati, 100 sati ili neograničeno). Connect članstvo je obavezno i za korisnike programa biznis podrške. Dodatni paketi usluga za korišćenje prostora se uplaćuju avansno do 15 radnih dana pre započetog meseca korišćenja prostora. Ugovor je na neodređeno vreme, sa minimum trajanjem od 3 meseca, i 30 dana rokom za raskidanje. Cene su izražene u evrima bez PDV-a i obračunavaju se u dinarima po srednjem kursu NBS na dan predračuna.

Dnevna karta - Cena jednodnevnog korišćenja prostora je 15EUR + PDV i obračunava se u dinarima po srednjem kursu NBS na dan korišćenja, tj izdatog predračuna. Dnevna karta omogućava korišćenje jednog radnog mesta u coworking-u, dok se sale za sastanke naknadno naplaćuju. Neograničeno samoposluženje kafe i čajeva je obuhvaćeno u ceni jednodnevne karte

Impact Hub Globalni Pasoš - sa našim globalnim pasošem, svaki član dobija pristup do 3 dana godišnje u bilo kojem prostoru Impact Hub-a širom sveta. Pasoš je dostupan samo za članove sa aktivnim paketom usluga korišćenja radnog prostora u Impact Hub-u.