PYTBUL – Osnaživanje mladih u regionu

 

Zajedno sa partnerima iz Ljubljane i Pule, Impakt Hab Beograd će koristiti “bottom-up” pristup u definisanju inovativnih pristupa  samo-zapošljavanju mladih kao i razvijanju modela i alatki za iskustveno učenje kroz omladinski rad.  Impakt Hab Beograd će pilotirati, uz aktivno učešće mladih, proces razvoja, dizajniranja i kreiranja web  alatke pod nazivom “Venture Growth Road-map”. Pomenuta mapa za razvoj inicijativa predstavljaće  interaktivnu web platformu koja će za cilj imati pružanje podrške mladima u procesima razvoja njihovih  profitnih i neprofitnih inicijativa.

 

Zavod BOB će kreirati kurikulum neformalnog učenja koji će učesnicima pružiti okvir za razvoj kompetencija, realne društvene kontakte i projektne ideje sa prilikama za zaposlenje van postojećih prilika tržišta poslova.

Impakt Hab Beograd će kreirati web alatku koja će služiti mladima i svim potencijalnim preduzetnicima, za samo-refleksiju kao i uspostavljanje praksi učenja sa drugim korisnicima. Jedan od glavnih ciljeva alatke je mogućnost razmene iskustava uz praćenje celog procesa razvoja inicijative. Impak Hab Beograd članovi, profesionalci iz najrazličitijih oblasti, imaće ulogu mentora tako da je alatka i sredstvo da se postojeći planovi inicijativa učine svrsishodnijim, uspešnijim i održivijim.

Volonterski centar Istra kreiraće preporuke za javne politike koje se tiču kriterijuma za dodeljivanje javno finansiranih lokalnih stipendija studentima volonterima. Pored njih, VCI će proizvesti i priručnik za volonterski menadžment.

Poseban element projekta je i web platforma koja će imati trostruku funkciju: 1. Upravljanje znanjem o modelima zapošljavanja mladih primenjivih u regionu; 2. Razmenu dobrih praksi i 3. Zagovaranje za prepoznavanje omladinskog sektora.