TOP 10 STVARI KOJE SMO NAUČILI OD NAŠIH ŽENA PREDUZETNICA
5 јула 2018 - belgrade

Tanja, Sofija i ja radimo zajedno na zajedničkom poduhvatu između KadOnaVodi i Impact Hub-a Beograd  proteklih 10 meseci kako bismo unapredili liderske i poslovne veštine  osnivačica u Srbiji i inostranstvu.

Zašto? Zato što naše iskustvo pokazuje da žene grade sjajne biznise relevantne za tržišta i društva.

U Impact Hub-u Beograd radile smo sa startapima i biznisima koje vode žene (timovi u kojima žene, a ne samo muškarci imaju pozicije na kojima donose važne odluke) i primetile smo da žene rade marketing putem izgradnje zajednice i razmene znanja. One obično koriste pristup koji je usmeren na kupce koji ide ruku pod ruku sa empatijom koja je deo njihovog kulturološkog nasleđa usled tradicionalnih rodnih uloga (npr. negovateljice).  Njihovo upravljanje je inkluzivnije; njihov tim je usklađeniji; verovatnije je da će njihova održivost biti postignuta.

Upoređivale smo naša praktična zapažanja sa svetskim istraživanjima i ustanovile da je ovaj trend prisutan u različitim kulturama. Uprkos tome, žene koje su odlučile da osnuju sopsvene biznise su i dalje manjina u Srbiji.

Stoga, kompanije koje vode žene, koje podržavamo u Srbiji, takođe se radije opredeljuju da rastu organski i manje su motivisane za traženje investicija. Niže ili nikakve investicije mogu značiti sporije stope rasta i manje prilika za razvijanje exit strategija. Ovo je najveći izazov kada su u pitanju žene u preduzetništvu u svetu, koji akceleratori, biznis anđeli, preduzetnički kapitali, vlade i kompanije adresiraju.

Da bismo objasnile ove brojke u smislu broja žena osnivačica, vlasnica i donosilaca odluka kao i trendova rasta njihovih biznisa, razradile smo nekoliko hipoteza koje smo zasnovale na rodno osetljivoj perspektivi građenja sopsvtenog biznisa.

Konkretno, pokušale smo da testiramo sledeće:

1) Čak i kada su žene stvarno osnivačice i pioniri u pokretanju preduzeća ili startapa, one se ne identifikuju kao osnivačice (istraživanje LinkedIn).

2) Iako zapravo i aktivno učestvuju u donošenju odluka u vezi sa biznisom, žene su manje formalno predstavljene na rukovodećim položajima.

3) Na žene češće nego na muškarace utiču tradicionalni kulturni obrasci i rodne uloge koje ne podržavaju njihovu izloženost i vidljivost u poslovnom rukovodstvu.

4) Žene će verovatnije tražiti veću usklađenost između emocionalne i poslovne inteligencije.

5) Žene se više bave time šta misle njihovi prijatelji, porodica i generalna javnost, što povećava njihovu tendenciju da ublaže rizike.

Želele smo prvo da bolje razumemo ove pretpostavke; njihove implikacije u razvoj startupa i biznisa; načine na koje se rodna osetljivost može koristiti za rast biznisa i skaliranje na lokalnim i međunarodnim tržištima.

Da bismo to uradile, organizovale smo panele na kojima su gostovale osnivačice; vodile mastermind grupe; organizovale međunarodnu RECAP konferenciju o regionalnom kapitalnom tržištu; radile sa mentorima i savetnicima koji su se povezivali i sa osnivačicama.

Pozvale smo međunarodne startap lidere i investitore sa tržišta u fokusu za ubrzani rast biznisa kao što su Silikonska dolina, Njujork, Tel Aviv, Vašington, Milano, London itd.

Ovo su neke od stvari koje smo naučile od skoro 1.500 žena osnivačica i preduzetnica iz Beograda i Srbije i želimo ovom prilikom da im se zahvalimo za njihovu pionirsku hrabrost, upornost i preduzetništvo.

Mi im se divimo i poštujemo ih kao i njihovo građenje biznisa. Povezane smo poverenjem koje smo razvijale kroz međusobno mentorstvo i učenje kroz rad, testiranje i razvijanje startapa i biznis modela za rast.

  1. Osnivačice na početku se više fokusiraju na „kako“ nego na „zašto“. One imaju tendenciju da imaju više poteškoća u vizuelizaciji skale njihovog biznisa i uspeha kasnije. Ovo je možda zato što još nisu u potpunosti svesne svojih talenata odgovornih za izgradnju njihove komparativne prednosti i njihove izvrsnosti.
  2. Žene koje po prvi put uđu u preduzetničke vode su uglavnom zainteresovane za kratkoročne ciljeve vezane za trenutnu prodaju i vođenje operacija. Kada se očekivani rezultati ne ispune (često usled konteksta, izazova ekonomskih tokova na tržištu, nerazvijenih veština i nedostatka praktičnog iskustva) one obično izgube samopouzdanje.
  3. Osnivačice imaju tendenciju da grade lične veze i odnose sa drugim ženama koje imaju sličan način života, vrednosti, iskustva i stručnost. Put preduzetnice je obično vrlo usamljen, ali koračanje ka cilju zajedno sa ljudima u istoj situaciji im daje više snage.
  4. Manja je verovatnoća da će osnivačice uspeh pripisati sebi. Lagodnije im je da koriste „mi“ zamenicu i dele uspeh sa timom, porodicom. One prepoznaju kolektivne rezultate i istovremeno mogu delovati manje samouvereno.
  5. Žene koje vode svoj biznis i imaju porodicu smatraju da je jedan od njihovih glavnih izazova raspodela vremena za obe sfere. Često govore u smislu „količine“ vremena i manje u smislu kvaliteta, efikasnosti i efektivnosti.
  6. Osnivačice i preduzetnice uživaju i najbolje uče od životnih i poslovnih praksi i modela žena koje poštuju, kojima se lično i profesionalno dive. Poverenje se pojavljuje kao okidač i ključ koji omogućava učenje i rast od samoh odnosa, razmene, prenosa znanja i značajnijih veza.
  7. Žene koje se identifikuju i nazivaju „osnivačicama“ obično su i one koje su postavile sebi ambiciozne ciljeve i koje se fokusiraju na međunarodne prilike.
  8. Žene sa ranijim profesionalnim iskustvom u kompanijama, korporacijama i njihovim prethodnim biznisima češće postaju serijske preduzetnice, identifikuju sebe kao osnivačice i izgrađuju raznoliku međunarodnu mrežu, startup ili biznis.
  9. Osnivačice imaju tendenciju da privlače i traže raznolikost po pitanju profesionalaca i suosnivača, muškaraca i žena različite profesionalne pozadine, sa različitim veštinama kako bi se stvorile veće mogućnosti za međusektorsku i međuindustrijsku saradnju i poslovanje.
  10. Osnivačice prepoznaju svoju prednost u izgradnji svog nasleđa koje ide u korist novim generacijama preduzetnica i za njihov razvoj biznisa. Žene osnivačice prepoznaju interes i odgovornost u izgradnji svog uticaja u cilju jačanja njihovog pozitivnog doprinosa na biznis, preduzetnice, zajednice i privrede iz Srbije za međunarodna tržišta.

 

Šta to znači za nas? Vidimo neverovatnu priliku da ojačamo izgradnju poverenja, ličnih i poslovnih veza između iskusnijih i manje iskusnih preduzetnica i osnivačica.

Jačanje razmene praksi, korisnih saveta, korisnika i značajnih kontakata dovodi do jačanja veština i razvoja biznisa. Međutim, taj process može dugo da traje i da bude ograničen na lokalna iskustva i veštine, ako se to dešava samo kroz događaje u fizičkom prostoru, kao što su meetup događaji za osnivačice u Impact Hub-u Beograd. Jer kao što je rekla naša Zvjezdana, osnivačica Via Academica,sve je u građenju značajnih odnosa i konekcija”.

Zbog toga nameravamo da uvećamo uticaj naših panela i sastanaka tako što ćemo podići naše razmene, diskusije, pitanja i odgovore online.

Na ovaj način najbolje možemo uključiti osnivačice iz Srbije i regiona sa različitim poslovnim modelima koji mogu poslužiti kao inspiracija i smernica za naše poduhvate, startape, porodične i lifestyle poslove, franšze itd.

Da bismo to uradile, pokrećemo „WE HUB“ online zajednicu žena osnivačica i preduzetnica.

WE HUB je mesto gde razvijamo naše odnose od poverenja kao i veštine (obostranim) mentorstvom i gde gradimo naše biznise i liderstvo povećavajući naš uticaj i naše doprinošenje.

Ako ste vlasnica kompanije, mentorka, osnivačica, poslovni lider, serijska preduzetnica zainteresovana za rast vašeg poslovanja i uticaja kroz pružanje podrške drugim ženama preduzetnicama – Pridružite nam se i saznajte više OVDE.